HOWTO-OpenCV

From NUI Group Community Wiki

Jump to: navigation, search
Image:Babelfish.png This page is in a language other than English. It would be greatly appreciated if someone could translate it to English, in a new page.
Image:Spam.png This page is a duplicate of "Installing OpenCV on Linux and Installing OpenCV on Ubuntu". It contains a subset of the same information. Please attempt to merge information. If unnecessary, redirect or delete.

Contents

HOWTO OpenCV

Först och främst, allt som inte laddas hem med apt-get (the Debian way) lägger jag i local-mappar, så ett bra tips är att ställa dig i `/usr/local/src` när du påbörjar denna HOWTO. (Självklart måste du då från början vara `root` och slipper prefixera förekommande `sudo`-kommandon med `sudo`.)

1. Förkrav

Den OpenCV-installation jag gjort kräver att man har vissa paket installerade. Dessa innefattar utvecklingspaketen av `libjpeg`, `libpng`, `libtiff`, `libavformat` och `libavcodec` (de två sistanämnda härstammar från `ffmpeg`). Exekvera följande kommando för att installera:

{{{ sudo apt-get install libjpeg62-dev libpng12-dev libtiff4-dev libavformat-dev libavcodec-dev libgtk2.0-dev }}}

2. Nerladdning av senaste OpenCV-releasen

För att hämta hem den senaste versionen av OpenCV behöver du ha `cvs` installerat. Finns inte detta så exekverar du följande:

{{{ sudo apt-get install cvs }}}

Nu är det dags att hämta ut källkoden. Exekvera först:

{{{ cvs -d:pserver:anonymous@opencvlibrary.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/opencvlibrary login }}}

Fyll inte i något som lösenord, utan tryck bara på enter. Sedan exekverar du:

{{{ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@opencvlibrary.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/opencvlibrary co -P opencv }}}

Nu laddas OpenCV-källkoden ner till den lokala mappen `opencv/` relativt mappen du står i. Då var källkoden nerladdad.

3. Installation

Ställ dig i mappen `opencv` och exekvera:

{{{ ./configure --enable-apps --enable-shared --with-ffmpeg --with-gnu-ld --with-x --without-quicktime }}}

Kontrollera att du får följande output:

{{{

  Video I/O ---------------------
  Use QuickTime / Mac OS X: no
  Use xine:         no
  Use ffmpeg:        yes
  Use dc1394 & raw1394:   yes
  Use v4l:         yes
  Use v4l2:         yes

}}}

Då var installationen konfigurerad. Härnäst exekverar du:

{{{ make }}}

Nu byggs och länkas allt. När detta är färdigt exekverar du:

{{{ sudo make install }}}

Detta installerar OpenCV till /usr/local på "olika ställen". :-)

Nu trodde du att du var färdig, men så är inte fallet!

Länkaren måste hitta libbarna, och för att den ska göra det måste du (som `root`) öppna upp filen `/etc/ld.so.conf` och lägga till raden `/usr/local/lib`. Spara filen och exekvera raden:

{{{ sudo ldconfig -v }}}

4. Testkör

Med antagandet att du fortfarande står i mappen `opencv` kan du nu exekvera följande:

{{{ cd samples/c sh build_all.sh }}}

Då byggs alla exempelprogram. Testa sedan genom att köra godtyckligt program!

/Sebastian Hartman, 2007-03-12